Visita de les Horteres al projecte “Activa’t”

[CATALÀ]
A primers d’octubre la Julia, la Ceci i l’Àlex, del GT de relacions, van anar al Centre Cívic la Barceloneta a explicar el projecte de Les Horteres a un grup de joves que formen part del programa “Activa’t! Si t’aturen, no t’aturis!”.

Com ens explica en Dani Duocastella, coordinador de projectes de Nova-Innovació Social, Activa’t és un procés innovador d’activació social que vol enfortir les capacitats, la transformació personal i l’empoderament de joves que estan en situació d’atur, o bé amb dificultats econòmiques  per reforçar la seva participació ciutadana a través del disseny i execució de projectes de transformació social. Aquest projecte neix per actuar sobre  les problemàtiques emergents dels joves amb un visió integral i integradora que actuï sobre les causes de l’exclusió social.

A la xerrada, les nostres companyes van poder parlar de sobirania alimentària i agro-ecologia; també van explicar el sorgiment de Les Horteres i com es va anar organitzant al principi -cerca de local, productors, etc-; i finalment del funcionament de la cooperativa –Grups de Treball, permanències, assemblees, etc-, així com del valuós vincle social que es crea dins de la coope.

L’Àlex ens comenta “Crec que el projecte els va semblar molt interessant en general, sobretot a nivell organitzatiu. Al ser un programa per a potenciar l’empoderament dels joves, el tema de l’autogestió va ser molt present durant tota la xerrada. Crec que és bo que passin aquestes coses i que ens anem adonant poc a poc, que intentar canviar la nostra manera d’organitzar-nos a nivell “micro” potencia enormement la nostra qualitat de vida ”.

Si voleu saber més sobre el projecte “Activa’t! Si t’aturen, no t’aturis!” podeu visitar aquest enllaç: www.activat.org

[CASTELLANO]
A principios de Octubre, Julia, Ceci y Àlex, del GT de relaciones, fueron al Centre Cívic la Barceloneta a explicar el proyecto de Les Horteres a un grupo de jóvenes que forman parte del programa “Activa’t! Si t’aturen, no t’aturis!”.

Como nos explica Dani Duocastella, coordinador de proyectos de Nova-Innovació Social, Activa’t es un proceso innovador de activación social que quiere fortalecer las capacidades, transformación personal y empoderamiento de jóvenes que están en situación de paro, o bien en dificultades económicas  para reforzar su participación ciudadana a través del diseño y ejecución de proyectos de transformación social. Este proyecto nace para actuar sobre  las problemáticas emergentes de los jóvenes con una visión integral y integradora que actúe sobre las causas de la exclusión social.

En la charla, nuestras compañeras pudieron hablar de soberanía alimentaria y agroecología; también explicaron el surgimiento de Les Horteres y como se organizaron al principio -búsqueda de local, productores, etc-; y finalmente del funcionamiento de la cooperativa –Grupos de Trabajo, permanencias, asambleas, etc-, así como del valioso vinculo social que se crea dentro de la coope.

Àlex nos comenta “Creo que el proyecto les pareció muy interesante en general, sobretodo a nivel organizativo. Al ser un programa para potenciar el empoderamiento de los jóvenes, el tema de la autogestión estuvo muy presente durante toda la charla. Creo que es bueno que pasen estas cosas y que sepamos que, poco a poco, intentar cambiar nuestra manera de organizarnos a nivel “micro” potencia enormemente nuestra calidad de vida”.

Si queréis saber más sobre el proyecto “Activa’t! Si t’aturen, no t’aturis!” podéis visitar este enlace: www.activat.org

ac2 ac1 ac0

Anuncis