El nou calendari per pujar a la Taiadella, en marxa!

[CATALÀ]
A partir d’aquest mes de novembre, el grup de treball de l’hort ha començat a dinamitzar les pujades a la Taiadella.

Aquests dies ja podeu trobar al local de la sosi un calendari molt similar al full on ens anotem per fer les permanències de dijous, que servirà per apuntar-nos els dies que vulguem pujar a fer una jornada de treball a la Taiadella. Fora bo apuntar també la disponibilitat de cotxes amb la que es compta.

Des del grup de treball s’han recollit algunes propostes de funcionament, com ara no anar-hi més de dues vegades al mes –o alternar un cap de setmana sí i un altre no-, provar d’agrupar-nos i pujar quan hi ha gent suficient per omplir un cotxe… tot amb la finalitat de fer profitosa la visita i de no saturar a l’Enric i a la Dulu.

El GT Hort coordinarà aquest calendaris i les pujades a la Taiadella, també assenyalarà els dies en els que l’Enric necessitarà especialment el nostre ajut. Per tal de fer-ho bé, caldrà tenir en compte que serà difícil lligar-ho tot dins la mateixa setmana (apuntar-se dijous i pujar el mateix cap de setmana), per això ens recomanen apuntar-nos amb uns quants dies de marge, sempre que sigui possible.

Des d’aquí us animem a totes a que us apunteu al calendari i pugeu a l’hort a passar unes jornades ben productives amb la Col i el Patufet. Qualsevol proposta de millora que tingueu i la posada en marxa ajudaran a millorar-ho tot plegat.

Ens veiem també a la Taiadella treballant l’hort!

[CASTELLÀ]
A partir de este mes de Noviembre, el grupo de trabajo huerto ha empezado a dinamizar las subidas a la Taiadella.

Estos días ya podéis encontrar en el local de la sosi un calendario muy similar a la hoja donde nos anotamos para hacer las permanencias de los Jueves, que servirá para apuntarnos los días que queramos subir a hacer una jornada de trabajo en la Taiadella. Estaría bien apuntar también la disponibilidad de coches con la que contamos.

Desde el grupo de trabajo se han recogido algunas propuestas de funcionamiento, como no ir más de dos veces por semana –o alternar un fin de semana sí y otro no-, probar de agruparnos y subir cuando haya gente suficiente para llenar un coche… con la finalidad de hacer provechosa la visita y no saturar a Enric y a Dulu.

GT Huerto coordinará estos calendarios y las subidas a la Taiadella, también marcará los días en los que Enric necesitará especialmente nuestra colaboración. Con tal de hacerlo bien, debemos tener en cuenta que será difícil atarlo todo dentro de una misma semana (apuntarse el Jueves y subir el mismo fin de semana), por eso nos recomiendan apuntarnos con unos cuantos días de margen, siempre que sea posible.

Desde aquí os animamos a todas a que os apuntéis al calendario y que subáis al huerto a pasar unas jornadas bien productivas con la Col i el Patufet. Cualquier propuesta de mejora que tengáis y la puesta en marcha ayudarán a mejorarlo.

Nos vemos también en la Taiadella trabajando el huerto!

Calendari

Anuncis