Com funcionem? | Cómo funcionamos

Cistella d'hivern de "el Patufet i la Col"

[CATALÀ] ↓ castellano debajo

1. Com s’organitza la cooperativa?
2. Com m’apunto?
3. Com funciona la cistella tancada?
4. Com funcionen els productes “extres”?
5. Què exigim als aliments que demanem col · lectivament?
6. Com es prenen les decisions?
7. Què tasques hauré de fer per col · laborar?
8. Com funciona el torn de permanència?
9. Què passa si una setmana no puc recollir / pagar / demanar la cistella setmanal?

1. Com s’organitza la cooperativa?

Som una cooperativa de consum que va néixer al març de 2012. Actualment som unes 17 unitats familiars (UF), entre 25 i 30 persones. Hi ha UF formades per una persona, altres per 2, fins i tot per 6. Per fer la distribució de les cistelles i reunir-nos, fem servir el local de l’Associació de veïns del Cas Antic, al c.Rec, 27. La cooperativa i la Sosi són col·lectius independents, però qui entra a Les Hor-teres haurà de fer-se soci/a de l’AAVV (15€/any) per poder fer ús del local.

2. Com m’apunto (llista de espera)?

Has de fer servir la llista de espera de aquesta web. L’ordre d’entrada serà l’ordre de sol·licitud en el formulari. Si quan et toqui no pots entrar, se cedirà el torn a la següent, però mantindràs el teu ordre de prioritat per a la propera vegada. El nombre màxim d’unitats familiars és de 20, possiblement hagis d’esperar que algú abandoni la cooperativa per substituir-lo. Paciència!

Si vols, pots demanar una “cistella de prova”avans de entrar.

Si entres a la cooperativa, t’estàs comprometent a demanar almenys una cistella cada setmana. Si en algun moment vols deixar-la, no hi ha compromís mínim de permanència, però si som 15 UF (el mínim que ens comprometem amb el productor), és important que hi hagi gent a la llista d’espera o que trobis a algú que et substitueixi .

3. Com funciona la cistella tancada?

Amb el nostre productor, El Patufet i la Col (Enric i Dulu), hi ha cistella petita (11 €, 4-5 productes) i una altra gran (16 €, 6-7 productes). El pagès omple la cistella amb la verdura que té de temporada, i així ens adaptem al ritme de la terra. A més, Enric ens ofereix l’opció que cada UF avisi si no vol un producte en concret, i se li canviarà per un altre. Tenim el compromís de demanar-li entre 15 i 20 cistelles a la setmana.

4. Com funcionen els productes “extres”?

El patufet i la Col també ens ofereixen ous a part (2 € la mitja dotzena) i pa d’espelta i kamut, sègol i florència aurora.
A més tenim altres productes de diferents productors:
Formatges de vaca (es demanen cada dos mesos i ronden 15 €/kg)
Cítrics (ronden 1.5 €/kg) i alvocats a 3 €/kg.
Bolets Xiitake i Maitake (des de 1,25€/100gr).
Pasta fresca, seca, de verdures, farcida… (des de 2€/250 gr.)
Cervesa artesana Ibosim.
Tofu, seitan i productes elaborats com croquetes, hamburgueses, salsitxes…
Miso artesanal Mie-San (7,5€/Pot de 250gr.)
Mel de castany i alzina, de bruc i cap d’azey (7€/kg.) i ungüent de pròpolis i llanten.
Oli d’oliva verge extra (26,50 €/5 litres)
Cada producte extra és un món! Tenim un grup de treball que s’ocupa d’organitzar els productes.

5. Què exigim als aliments que demanem col·lectivament?

Les horteres hem acordat aquests quatre punts:

 • Productes ecològics i de temporada.
 • KM0, entenent per KM0 la proximitat.
 • Transparència i confiança amb el productor: Una participació activa per part nostra per poder construir aquesta relació.
 • Per la verdura, la “cistella tancada”: Com a forma d’adaptar-se als cultius i no al revés, com a procés d’aprenentatge cap a la plena sobirania alimentària i com a compromís polític amb les persones que viuen del cultiu de la terra. Per als productes extres, consens en les decisions i informació sobre el seu origen, producció i característiques.

6. Com es prenen les decisions?

Les decisions es prenen de forma de-mocràtica, assembleària i per consens. Actualment tenim Assemblea General un cop al mes.

Davant de cada tema proposat, la deci-sió es pren només si s’arriba al consens. No recorrem al vot com a presa de deci – sions, perquè no volem que el qui perdi hagi de resignar-se amb la decisió de la majoria. És responsabilitat de totes arribar a l’acord, i la participació a les assemblees és fonamental per al nostre funcionament.

La cooperativa es divideix en cinc grups de treball que s’encarreguen de les tasques més operatives i que presenten les seves activitats regularment a les assemblees.

7. Què tasques hauré de fer per col·laborar?

La cooperativa és un projecte autogestionat, de manera que només la implicació de totes en construir-la i millorar-la permet que el projecte sigui possible.

Totes les horteres participem d’aquestes 3 tasques generals:

 • Ens apuntem a la permanència (obrir, col · locar les cistelles i tancar el local) perquè més o menys totes ho fem les mateixes vegades.
 • Assistim a l’Assemblea General sempre que ens és possible i participem d’ella o revisem les actes i mails per estar al dia.
 • Estem en almenys un Grup de Treball:
  • GT Administració: Gestió d’altes i baixes, pagaments, claus …
  • GT Productes: Cistella i productes extres …
  • GT Relacions: Activitats, relació entre nosaltres i amb altres col·lectius …
  • GT Tecnològic: Llistes de correu, web…
  • GT Hort: Comunicació amb el productor, jornadas al hort…

8. Com funciona el torn de permanència?

Imagina que tens torn de permanència el dijous dia 20:

 1. A les 19h has d’estar al local per recollir les claus que et donarà la persona que va fer el torn de permanència anterior (dijous 16).
 2. Entre les 19 i les 19.30h vindrà l’Enric amb les cistelles de verdura. Has de comprovar que la quantitat de cistelles de verdura és correcta. Al local  hi ha un quadrant amb les cistelles que demana cada UF i els productes extres.
 3. Després cal posar el nom a cada cistella en funció de la mida que s’ha demanat (gran o petita), si tenen alguna preferència (tipus no patates o pebrots). També has de posar els productes extres que li corresponguin. Per a tot això pots fer servir el quadrant.
 4. Un cop muntades les cistelles només cal esperar fins les 20.30h, l’hora de tancar. En aquest moment has de fer-te responsable que l’espai quedi net i ordenat. Tanca el local amb les claus que t’han donat a les 19h.
 5. El dijous següent (dijous 27) has d’estar a les 19h per donar-li les claus al proper torn de permanència.

Finalment, recorda que un torn de permanència es pot fer per una o més persones. Si és l’últim dijous, almenys han d’haver dues persones, com a mínim una del GT Administració.

9. Què passa si una setmana no puc recollir / pagar / demanar la cistella setmanal?

A l’entrar a la cooperativa assumeixes el compromís de demanar una cistella totes les setmanes, ja sigui gran o petita. Si una setmana concreta no la pots recollir, hauràs de trobar a una altra persona que la reculli per tu. Una altra opció és mirar la llista d’espera i contactar amb els qui han marcat “cistella de prova” perquè estan esperant a que en sobri alguna per poder-les provar, i ho arregleu entre vosaltres.

(Si veus que aquest text està desfasat o hi ha dades errònies comenta-ho amb el GT Relacions)

[CASTELLANO]

¿Cómo funcionamos?

1. ¿Cómo se organiza la cooperativa?
2. ¿Cómo me apunto (lista de espera)?
3. ¿Cómo funciona la cesta cerrada?
4. ¿Cómo funcionan los productos “extras”?
5. ¿Qué exigimos a los alimentos que pedimos colectivamente?
6. ¿Cómo se toman las decisiones?
7. ¿Que tareas tendré que hacer para colaborar?
8. ¿Cómo funciona el turno de permanencia?
9. ¿Qué pasa si una semana no puedo recoger/pagar/pedir la cesta semanal?

1. ¿Cómo se organiza la cooperativa?

Somos una cooperativa de consumo que nació en marzo de 2012. Ahora mismo somos 17 unidades familiares (UF), entre 25 y 30 personas. Hay UF formadas por una persona, otras por 2, e incluso por 6. Para hacer el reparto de las cestas y reunirnos, utilizamos el local de la Sosi, la Asociación de Vecinos del Casc Antic, c/rec, 27. La cooperativa y la Sosi son colectivos independientes, pero quien entre en Les Horteres tendrá que hacerse socio/a de la AAVV (15€/año) para poder hacer uso del local.

2. ¿Cómo me apunto (lista de espera)?

Para apuntarte has de utilizar la lista de espera. El orden de entrada será el orden de solicitud en el formulario de esta web. Si cuando  te toque no puedes entrar, se cederá el turno a la siguiente, pero mantendrás tu orden de prioridad  para la próxima vez. El número máximo de unidades familiares es de 20, posiblemente tengas que esperar a que alguien abandone la coope para ocupar su lugar. Paciencia!

Si quieres, puedes pedir una “cesta de prueba” antes de entrar.

Si entras en la coope, te estás comprometiendo a pedir al menos una cesta cada semana. Si en algún momento quieres dejar la coope, no hay compromiso mínimo de permanencia, pero si somos 15 UF (el mínimo que nos comprometemos con Enric), sí sería importante que hubiera gente en la lista de espera o que encontraras a alguien que te sustituya.

3. ¿Cómo funciona la cesta cerrada?

Con nuestro productor, El Patufet y la Col (Enric y Dulu), hay cesta pequeña (11€, 4-5 productos) y otra  grande (16€, 6-7 productos). El pagés llena la cesta con la verdura que tiene de temporada, y así nos adaptarnos al ritmo de la tierra. Además, Enric nos ofrece la opción de que cada UF avise de que no quiere un producto en concreto, y se le cambiará por otro. Tenemos el compromiso de pedirle entre 15 y 20 cestas al mes.

4. ¿Cómo funcionan los productos “extras”?

El patufet i la Col también nos ofrecen huevos aparte (2 € la media docena) y pan de espelta, kamut, centeno y florencia aurora.
Además tenemos otros productos de diferentes productores:
Quesos de vaca (se piden cada dos meses y rondan 15 €/kg)
Cítricos (rondan 1.5 €/kg) y aguacates a 3 €/kg.
Setas Xiitake y Maitake (desde 1,25€/100gr).
Pasta fresca, seca, de verduras, rellena… (desde 2€/250gr.)
Tofu, seitán y productos elaborados como croquetas, hamburguesas, salchichas…
Miso artesanal Mie-San (7,5€/Bote de 250gr.)
Miel de castaño, encina, brezo (7€/kg.) y ungüento de própolis y llantén.
Aceite de oliva virgen extra (26,50 €/5 litros)
Cada producto extra es un mundo! Tenemos un grupo de trabajo que se ocupa de organizar los productos.

5. ¿Qué exigimos a los alimentos que pedimos colectivamente?

Las Horteras hemos acordado estos cuatro puntos:

 • Productos ecológicos y de temporada.
 • KM0, entendiendo por KM0 la proximidad.
 • Transparencia y confianza con el productor: Una participación activa por parte nuestra para poder construir esa relación.
 • Para la verdura, la “cesta cerrada”: Como forma de adaptarse a los cultivos y no a la inversa, como proceso de aprendizaje hacia la plena soberania alimentaria y como compromiso político con las personas que viven del cultivo de la tierra. Para los productos extras, consenso en las decisiones e información sobre su origen, producción y características.

6. ¿Cómo se toman las decisiones?

Las decisiones se toman de forma democrática, asamblearia y por con-senso. Actualmente tenemos Asamblea General una vez al mes. Ante cada tema propuesto, la decisión se toma sólo si se llega a consenso. No recurrimos al voto como toma de decisiones, porque no queremos que el que pierda una votación tenga que resignarse con la decisión de la mayoría. Es responsabilidad de todas llegar al acuerdo y la participación en las asambleas es fundamental para nuestro funcionamiento.

La cooperativa se divide en cinco Grupos de Trabajo que se ocupan de las tareas más operativas y que presentan sus actividad regular en la asamblea.

7. ¿Que tareas tendré que hacer para colaborar?

La cooperativa es un proyecto autogestionado, por lo que sólo la implicación de todas en construirla y mejorarla permite que el proyecto sea posible.

Todas las horteras participamos de estas 3 tareas generales:

 • Nos apuntamos a la permanencia (abrir, colocar las cestas y cerrar el local) para que más o menos todas lo hagamos las mismas veces.
 • Asistimos a la Asamblea General siempre que nos es posible y participamos de ella o revisamos las actas y mails para estar al día.
 • Estamos en al menos un Grupo de Trabajo:
  • GT Administración: Gestión de altas y bajas, pagos, llaves…
  • GT Productos: Cesta y productos extras…
  • GT Relaciones: Actividades, relación entre nosotras y con otros colectivos…
  • GT Tecnológico: Listas de correo, web…
  • GT Huerto: comunicación con el pagès, jornadas en el huerto…

8. ¿Cómo funciona el turno de permanencia?

Imagina que tienes turno de permanencia el jueves día 20:

 • A  las 19h has de estar en el local para recoger las llaves que te dará la persona que hizo el turno de permanecia anterior (jueves 13).
 • Entre  las 19h y las 19:30 vendrá Enric con las cestas de verduras, tienes que contar que vienen la cantidad correcta de cestas de verdura. En el local dejamos un cuadrante con las cestas y/o huevos que pide cada Hortera.
 • Después hay que ponerle el nombre de una UF a cada cesta en función del tamaño que pidió (grande o pequeña) y de si tiene alguna  preferencia tipo “no patatas” o “no pebrots”. También has de poner los  huevos que le correspondan. Para todo ello puedes volver a usar el cuadrante.
 • Enric nos suele comentar cosas del tipo “Estas patatas ahora son de otro pagés” o “los tomates se pueden hacer en  conserva”, así que es bueno que anotes en el tablón del local los  “Comentarios de Enric”.
 • Una vez montadas las cestas sólo hay que esperar hasta las 20:30 hora de cierre. En ese momento tienes que responsabilizarte de que la zona quede limpia y ordenada.
 • Cierras el local con las llaves que te dieron a las 19:00.
 • El siguiente jueves (día 27), has de estar a las 19:00 para darle las llaves al siguiente turno de permanencia.

Por  último, recuerda que un turno de permanencia se puede hacer por una o más personas. Si es el último jueves, al menos han de haber dos  personas, como mínimo una del GT Administración.

9. ¿Qué pasa si una semana no puedo recoger/pagar/pedir la cesta semanal?

Al entrar en la cooperativa asumes el compromiso de pedir una cesta todas las semanas, ya sea grande o pequeña. Si una semana concreta no la puedes recoger, tendrás que encontrar una persona que la recoja por ti. Otra opción es mirar los resultados de la lista de espera y contactar con las que han marcado la opción “cesta de prueba” porque están esperando a que sobre una para probarla, y os arreglais entre vosotras.

(Si ves que este texto está desfasado o hay datos erróneos coméntalo con el GT Relaciones)

Anuncis